موج افزار مهرگان کيش ارائه کننده بهترين راهکارهاي تلويزيون تعاملي IPTV براي هتل ها، بيمارستان ها، مراکز اقامتي، ساختمان هاي اداري تجاري، برج هاي مسکوني، مراکز آموزشي، مراکز خريد، فرودگاه ها، هواپيما، قطارها و اتوبوس ها

چهارمین نمایشگاه صنعت بومی سایبری - آبان 96

چهارمین نمایشگاه صنعت بومی سایبری
چهارمین نمایشگاه صنعت بومی سایبری
چهارمین نمایشگاه صنعت بومی سایبری
چهارمین نمایشگاه صنعت بومی سایبری

یازدهمین نمایشگاه خدمات و تجهیزات هتلداری - بهمن 96

موج افزار مهرگان کیش ارائه کننده راهکارهای تلویزیون تعاملی
موج افزار مهرگان کیش ارائه کننده راهکارهای تلویزیون تعاملی
موج افزار مهرگان کیش ارائه کننده راهکارهای تلویزیون تعاملی
موج افزار مهرگان کیش ارائه کننده راهکارهای تلویزیون تعاملی

اولین نمایشگاه بین المللی محصولات و خدمات هوشمند - تیر 96

اولین نمایشگاه بین المللی محصولات و خدمات هوشمند - تیر 1396
اولین نمایشگاه بین المللی محصولات و خدمات هوشمند - تیر 1396
اولین نمایشگاه بین المللی محصولات و خدمات هوشمند - تیر 1396
اولین نمایشگاه بین المللی محصولات و خدمات هوشمند - تیر 1396

پنجمین نمایشگاه و جشنواره نوآوری و فناوری ربع رشیدی تبریز - آبان 96

پنجمین نمایشگاه و جشنواره نوآوری و فناوری ربع رشیدی تبریز
پنجمین نمایشگاه و جشنواره نوآوری و فناوری ربع رشیدی تبریز
پنجمین نمایشگاه و جشنواره نوآوری و فناوری ربع رشیدی تبریز
پنجمین نمایشگاه و جشنواره نوآوری و فناوری ربع رشیدی تبریز

بیستمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث تهران - اردیبهشت 96

بیستمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث تهران - اردیبهشت 96
بیستمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث تهران - اردیبهشت 96
بیستمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث تهران - اردیبهشت 96
بیستمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث تهران - اردیبهشت 96

هفدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان تهران - مرداد 96

نمایشگاه صنعت ساختمان تهران - مرداد 96
نمایشگاه صنعت ساختمان تهران - مرداد 96
نمایشگاه صنعت ساختمان تهران - مرداد 96
نمایشگاه صنعت ساختمان تهران - مرداد 96

سمینار آموزشی در مرکز مطالعات گردشگری دانشگاه علامه طباطبایی - اسفند 95

مرکز مطالعات گردشگری دانشگاه علامه طباطبایی - اسفند 95
مرکز مطالعات گردشگری دانشگاه علامه طباطبایی - اسفند 95
مرکز مطالعات گردشگری دانشگاه علامه طباطبایی - اسفند 95

نهمین نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته اصفهان - اردیبهشت 96

نهمین نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته اصفهان - اردیبهشت 96
نهمین نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته اصفهان - اردیبهشت 96
نهمین نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته اصفهان - اردیبهشت 96
نهمین نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته اصفهان - اردیبهشت 96

سومین نمایشگاه صنعت بومی، سایبری - خرداد 95

9503NS-1
9503NS-2
9503NS-3
9503NS-4

سمینار آموزشی در مرکز علمی کاربردی تلاشگران کاراد - اردیبهشت 96

سمینار آموزشی در مرکز علمی کاربردی تلاشگران کاراد - اردیبهشت 96
سمینار آموزشی در مرکز علمی کاربردی تلاشگران کاراد - اردیبهشت 96
سمینار آموزشی در مرکز علمی کاربردی تلاشگران کاراد - اردیبهشت 96
سمینار آموزشی در مرکز علمی کاربردی تلاشگران کاراد - اردیبهشت 96

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث تهران - اردیبهشت 95

9502NIH-6
9502NIH-7
9502NIH-8
9502NIH-9

دهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران - بهمن 95

دهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران - بهمن 95
دهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران - بهمن 95
دهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران - بهمن 95
دهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران - بهمن 95

نمایشگاه صندوق نوآوری و شکوفایی - آذر 94

9409NTehran (1)
9409NTehran (2)
9409NTehran (3)
9409NTehran (4)

چهاردهمین نمایشگاه ساخت، مهندسی و تجهیز هتل مشهد - خرداد 95

07
04
02
01

هفتمین نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته اصفهان - اردیبهشت 94

9402NEsfahan (1)
9402NEsfahan (2)
9402NEsfahan (3)
9402NEsfahan (4)

نهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران - بهمن 94

9411N_Gardeshgari (7)
9411N_Gardeshgari (4)
9411N_Gardeshgari (3)
9411N_Gardeshgari (1)

هشتمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران - بهمن 93

9310NTehran (1)
9310NTehran (2)

سیزدهمین نمایشگاه ساخت، مهندسی و تجهیز هتل مشهد - خرداد 94

9403NMashad (1)
9403NMashad (2)
9403NMashad (3)
9403NMashad (4)

چهاردهمین نمایشگاه صنعت ساختمان تهران - مرداد 93

9305NTehran (1)
9305NTehran (2)
9305NTehran (3)
9305NTehran (4)

هشتمین نمایشگاه گردشگری، هتلداری و صنایع وابسته کیش - اسفند 93

9312NKish (2)
9312NKish (3)
9312NKish (4)
9312NKish (1)
تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت موج افزار مهرگان کیش می باشد. Copyright © 2017