شرکت موج افزار مهرگان کیش ارائه کننده راهکارهای تلویزیون تعاملی IPTV

حضور شرکت موج افزار مهرگان کیش در اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی تجهیزات مساجد و اماکن متبرکه

مکان: تهران – شهر آفتاب – زمان: ۳۰ مرداد تا ۱ شهریور ۱۳۹۷