نمایشگاه بین المللی صنعت هتلداری تهران

Your satisfaction is our asset

چهارمین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی
بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی ایرانکام
C012
چهارمین نمایشگاه صنعت بومی سایبری
هفدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان
نهمین نمایشگاه صنعت گردشگری اصفهان
شرکت موج افزار مهرگان کیش ارائه کننده راهکارهای تلویزیون تعاملی IPTV
هشتمین نمایشگاه گردشگری، هتلداری و صنایع وابسته
C007
سیزدهمین نمایشگاه ساخت، طراحی، مهندسی و تجهیز هتل رستوران و کافی شاپ
سومین نمایشگاه صنعت بومی سایبری
هفتمین نمایشگاه بین المللی گردشگری
چهاردهمین نمایشگاه ساخت، طراحی، مهندسی و تجهیز هتل رستوران و کافی شاپ
All rights reserved by Mehrgan Kish Company. Copyright © 2022