نمایشگاه بین المللی صنعت هتلداری تهران

تیکت پشتیبانی

رضایت شما سرمایه ماست

11تقدیر
13تقدیر
شانزدهمین نمایشگاه تجهیزات هتلداری
تقدیرنامه شانزدهمین اجلاس فناوری رسانه
چهارمین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی
دومین نمایشگاه تجهیزات هتل شهر آفتاب
بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی ایرانکام
شرکت موج افزار مهرگان کیش ارائه کننده راهکارهای تلویزیون تعاملی IPTV
شرکت موج افزار مهرگان کیش ارائه کننده راهکارهای تلویزیون تعاملی IPTV
شرکت موج افزار مهرگان کیش ارائه کننده راهکارهای تلویزیون تعاملی IPTV
چهارمین نمایشگاه صنعت بومی سایبری
شرکت موج افزار مهرگان کیش ارائه کننده راهکارهای تلویزیون تعاملی IPTV
شرکت موج افزار مهرگان کیش ارائه کننده راهکارهای تلویزیون تعاملی IPTV
نوزدهمین نمایشگاه ایران هلث
هشتمین نمایشگاه گردشگری، هتلداری و صنایع وابسته
شرکت موج افزار مهرگان کیش ارائه کننده راهکارهای تلویزیون تعاملی IPTV
شرکت موج افزار مهرگان کیش ارائه کننده راهکارهای تلویزیون تعاملی IPTV
شرکت موج افزار مهرگان کیش ارائه کننده راهکارهای تلویزیون تعاملی IPTV
شرکت موج افزار مهرگان کیش ارائه کننده راهکارهای تلویزیون تعاملی IPTV
چهاردهمین نمایشگاه ساخت، طراحی، مهندسی و تجهیز هتل رستوران و کافی شاپ
All rights reserved by Mehrgan Kish Company. Copyright © 2022