موج افزار مهرگان کيش ارائه کننده بهترين راهکارهاي تلويزيون تعاملي IPTV براي هتل ها، بيمارستان ها، مراکز اقامتي، ساختمان هاي اداري تجاري، برج هاي مسکوني، مراکز آموزشي، مراکز خريد، فرودگاه ها، هواپيما، قطارها و اتوبوس ها

  • fa
  • en

Tehran Office

No.4, No.15, Takestan St.,

Sattar Khan St., Tehran, IRAN

Tel :

021-66523015

Fax :

021-66523166

Kish Office

No.4, Block. BO96, Malik Ashtar St.,
Andisheh Blvrd., Kish Island Iran

Tel:
076-44464324

Fax :
076-44464323

Direct Contact

We will contact you within one business day.

Saturday to Wednesday: 09:00 to 18:00

All rights reserved by Mehrgan Kish Company. Copyright © 2019