شرکت موج افزار مهرگان کیش ارائه کننده راهکارهای تلویزیون تعاملی IPTV

حضور شرکت موج افزار مهرگان کیش در یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران

مکان: نمایشگاه بین المللی تهران – زمان: ۳ تا ۶ بهمن ۱۳۹۶