شرکت موج افزار مهرگان کیش ارائه کننده راهکارهای تلویزیون تعاملی IPTV

منشور حقوق مشتریان

بدون تردید با هر عقد قرارداد یک سری الزامات و تکالیف برای طرفین آن ایجاد می شود به گونه ای که هر دو طرف ملزم به رعایت اجرای آن می باشند. در این میان مشتریان میتوانند با انجام صحیح تکالیف خود از یک سری حقوق و امتیازات بهره مند گردند. در منشور حقوق مشتریان شرکت موج افزار مهرگان کیش آمده است : (( با اعتقاد به حفظ شان و کرامت والای انسانی و با تکیه بر ارزش های متعالی فرهنگ غنی اسلامی و ایرانی ، در راستای توسعه پایدار ، شرکت موج افزار مهرگان کیش و کلیه کارکنان آن ، خود را مسئول و موظف به احقاق حقوق قانونی مشتریان، می دانند.))

اصول زیر از محورهای اساسی حقوق مشتریان تلقی گردیده و مخاطب آن مشتریان محترم هستند.

 • مشتری محترم حق برخورداری از رفتار صادقانه ، منصفانه و قانونمند را دارد.
 • ما با شما با ادب ، احترام و متانت رفتار می کنیم.
 • ما در انجام وظایف خود با دقت و سرعت و پرهیز از هرگونه قصور عمدی عمل می کنیم.
 • صداقت در گفتار و عمل و انجام به موقع تعهدات را بر خود مسلم می دانیم.
 • ما با استناد به قوانین و مقررات جاری و معتبر، فعالیت و تصمیم گیری می کنیم.
 • ما به شرایط خاص شما توجه نموده و در حیطه قانون و اختیارات مشکل گشایی خواهیم کرد.
 • مشتری محترم حق کسب اطلاع و راهنمایی را دارد.
 • ما به شیوه های گوناگون حقوق و تکالیف شما را اطلاع رسانی می کنیم.
 • ما در حد امکان شما را راهنمایی نموده و اطلاعات قابل اطمینان در اختیارتان می گذاریم.
 • ما تمام دانش، مهارت و امکانات خود را برای جلب رضایت شما ، به کار میگیریم.
 • عملکرد ما شفاف بوده و نسبت به آن خود را مسئول و پاسخگو می دانیم.
 • بهبود مستمر کیفیت خدمات رسانی ما، حق شماست.
پیمایش به بالا