نمایشگاه بین المللی صنعت هتلداری تهران

Interactive TV Solutions Seminar on Train and Railway at I.R.I Railway Company – June 2019

برگزاری سمینار راهکار‌های تلویزیون تعاملی در قطار و راه‌آهن
برگزاری سمینار راهکار‌های تلویزیون تعاملی در قطار و راه‌آهن
برگزاری سمینار راهکار‌های تلویزیون تعاملی در قطار و راه‌آهن
برگزاری سمینار راهکار‌های تلویزیون تعاملی در قطار و راه‌آهن

Isfahan 3rd Specialized Exhibition of Hotel, Restaurant, Fast Food and Coffee Shop Equipment – August 2019

سومین نمایشگاه تخصصی تجهیزات هتل، رستوران، فست فود و کافی شاپ اصفهان - مرداد 98
سومین نمایشگاه تخصصی تجهیزات هتل، رستوران، فست فود و کافی شاپ اصفهان - مرداد 98
سومین نمایشگاه تخصصی تجهیزات هتل، رستوران، فست فود و کافی شاپ اصفهان - مرداد 98
سومین نمایشگاه تخصصی تجهیزات هتل، رستوران، فست فود و کافی شاپ اصفهان - مرداد 98

IPTV smart workshop in Ramsar - May 2019

کارگاه آموزشی هوشمند سازی و IPTV در صنعت هتلداری
کارگاه آموزشی هوشمند سازی و IPTV در صنعت هتلداری
کارگاه آموزشی هوشمند سازی و IPTV در صنعت هتلداری
کارگاه آموزشی هوشمند سازی و IPTV در صنعت هتلداری

Second Hotel-Management Exhibition, Equipment and Supplies at Tehran Hotel - May 2019

دومین نمایشگاه تجهیزات هتل شهر آفتاب
دومین نمایشگاه تجهیزات هتل شهر آفتاب
دومین نمایشگاه تجهیزات هتل شهر آفتاب
دومین نمایشگاه تجهیزات هتل شهر آفتاب

Second Tehran International Hotel Services and Equipment Exhibition - February 2018

دومین نمایشگاه بین المللی خدمات و تجهیزات هتلداری تهران - بهمن 97
دومین نمایشگاه بین المللی خدمات و تجهیزات هتلداری تهران - بهمن 97
دومین نمایشگاه بین المللی خدمات و تجهیزات هتلداری تهران - بهمن 97
دومین نمایشگاه بین المللی خدمات و تجهیزات هتلداری تهران - بهمن 97

Introductory Seminar on Modern Fiber Optic and Interactive Television Systems at Mashhad Luxury Hotel - December 2018

سمینار آموزشی آشنایی با سیستم های نوین فیبر نوری و تلویزیون تعاملی
سمینار آموزشی آشنایی با سیستم های نوین فیبر نوری و تلویزیون تعاملی
سمینار آموزشی آشنایی با سیستم های نوین فیبر نوری و تلویزیون تعاملی
سمینار آموزشی آشنایی با سیستم های نوین فیبر نوری و تلویزیون تعاملی

10th Pars Shiraz Tourism Expo - December 2018

001
002
003
004

Interactive Television Solutions Workshop at Karad University of Applied Sciences - December 2018

001
002
004
006

15th Tehran Media Technology Summit - November 2018

001
002
003
004

6th Rab’e Rashidi Innovation & Technology Exhibition, Tabriz - November 2018

001
002
004
005

The first international exhibition of tourism economy and investment, Tehran - September 2018

001
002
004
005

15th International Exhibition of Tourism and Related Industries of Mashhad - September 2018

001
003
004
005

First Hotel-Management, Equipment and Consumables of Hotel, Tehran - May 2018

Hotel Expo 2018 Moojafzar 01
Hotel Expo 2018 Moojafzar 02
Hotel Expo 2018 Moojafzar 03
Hotel Expo 2018 Moojafzar 04

The first specialized exhibition of equipment of mosques and sanctuaries, Tehran - September 2018

001
002
003
004

The 4th Tehran local cyber industry exhibition, 2017

چهارمین نمایشگاه صنعت بومی سایبری
چهارمین نمایشگاه صنعت بومی سایبری
چهارمین نمایشگاه صنعت بومی سایبری
چهارمین نمایشگاه صنعت بومی سایبری

11th Tehran International Tourism and Related Industries Exhibition – February 2017

HOTEQ 2018 01
HOTEQ 2018 02
HOTEQ 2018 03
HOTEQ 2018 04

The First International Exhibition of Smart Products and Services, Tehran – July 2017

اولین نمایشگاه بین المللی محصولات و خدمات هوشمند - تیر 1396
اولین نمایشگاه بین المللی محصولات و خدمات هوشمند - تیر 1396
اولین نمایشگاه بین المللی محصولات و خدمات هوشمند - تیر 1396
اولین نمایشگاه بین المللی محصولات و خدمات هوشمند - تیر 1396

The Fifth Innovation and Technology Exhibition and Festival, Rab’e Rashidi Tabriz - November 2017

پنجمین نمایشگاه و جشنواره نوآوری و فناوری ربع رشیدی تبریز
پنجمین نمایشگاه و جشنواره نوآوری و فناوری ربع رشیدی تبریز
پنجمین نمایشگاه و جشنواره نوآوری و فناوری ربع رشیدی تبریز
پنجمین نمایشگاه و جشنواره نوآوری و فناوری ربع رشیدی تبریز

Twentieth International Exhibition of Iran Health, Tehran – May 2017

بیستمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث تهران - اردیبهشت 96
بیستمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث تهران - اردیبهشت 96
بیستمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث تهران - اردیبهشت 96
بیستمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث تهران - اردیبهشت 96

17th Tehran Construction Industry Exhibition - August 2017

نمایشگاه صنعت ساختمان تهران - مرداد 96
نمایشگاه صنعت ساختمان تهران - مرداد 96
نمایشگاه صنعت ساختمان تهران - مرداد 96
نمایشگاه صنعت ساختمان تهران - مرداد 96

Training Seminar at Applied Science Center of Talashgaran Karad - May 2017

سمینار آموزشی در مرکز علمی کاربردی تلاشگران کاراد - اردیبهشت 96
سمینار آموزشی در مرکز علمی کاربردی تلاشگران کاراد - اردیبهشت 96
سمینار آموزشی در مرکز علمی کاربردی تلاشگران کاراد - اردیبهشت 96
سمینار آموزشی در مرکز علمی کاربردی تلاشگران کاراد - اردیبهشت 96

9th Isfahan Tourism and Related Industry Exhibition – May 2017

نهمین نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته اصفهان - اردیبهشت 96
نهمین نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته اصفهان - اردیبهشت 96
نهمین نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته اصفهان - اردیبهشت 96
نهمین نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته اصفهان - اردیبهشت 96

Tenth International Exhibition of Tourism and Related Industries, Tehran - February 2016

دهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران - بهمن 95
دهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران - بهمن 95
دهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران - بهمن 95
دهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران - بهمن 95

Educational Seminar at Allameh Tabatabai University, Tourism Studies Center - March 2016

مرکز مطالعات گردشگری دانشگاه علامه طباطبایی - اسفند 95
مرکز مطالعات گردشگری دانشگاه علامه طباطبایی - اسفند 95
مرکز مطالعات گردشگری دانشگاه علامه طباطبایی - اسفند 95

14th Exhibition of Construction, Engineering, and Equipping of Mashhad Hotel - June 2016

07
04
02
01

Third Local-Cyber Industries Exhibition, June 2016

9503NS-1
9503NS-2
9503NS-3
9503NS-4

9th Tehran International Tourism and Related Industries Exhibition - February 2015

9411N_Gardeshgari (7)
9411N_Gardeshgari (4)
9411N_Gardeshgari (3)
9411N_Gardeshgari (1)

19th International Exhibition of Iran Health Tehran – May 2016

9502NIH-6
9502NIH-7
9502NIH-8
9502NIH-9

13th Mashhad Hotel Construction, Engineering and Equipping Exhibition – June 2015

9403NMashad (1)
9403NMashad (2)
9403NMashad (3)
9403NMashad (4)

Innovation and Development Fund Exhibition – December 2015

9409NTehran (1)
9409NTehran (2)
9409NTehran (3)
9409NTehran (4)

8th Kish Tourism, Hotel & Related Industry Exhibition - March 2014

9312NKish (2)
9312NKish (3)
9312NKish (4)
9312NKish (1)

7th Isfahan Tourism and Related Industry Exhibition - May 2015

9402NEsfahan (1)
9402NEsfahan (2)
9402NEsfahan (3)
9402NEsfahan (4)

14th Tehran Construction Industry Exhibition - August 2014

9305NTehran (1)
9305NTehran (2)
9305NTehran (3)
9305NTehran (4)

8th Tehran International Tourism and Related Industries Exhibition - February 2014

9310NTehran (1)
9310NTehran (2)
All rights reserved by Mehrgan Kish Company. Copyright © 2022