• fa
  • مهر

    ۱۹

    ۱۴۰۰
  • 9
  • 0
حضور شرکت موج افزار در دومین نمایشگاه تخصصی ساخت داخل در صنعت پتروشیمی در کیش

حضور شرکت موج افزار در دومین نمایشگاه تخصصی ساخت داخل در صنعت پتروشیمی در کیش

مکان نمایشگاه بین المللی کیش- زمان 27-29بهمن 99

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما بعد از 24 ساعت نمایش داده خواهد شد

لغو پاسخ
All rights reserved by Mehrgan Kish Company. Copyright © 2021