نمایشگاه بین المللی صنعت هتلداری تهران

تیکت پشتیبانی
  • مهر

    ۱۹

    ۱۴۰۰
  • 233
  • 0
حضور شرکت موج افزار در دومین نمایشگاه شهر هوشمند

حضور شرکت موج افزار در دومین نمایشگاه شهر هوشمند

مکان مصلی تهران- زمان 7-5بهمن99

Rate this post

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما بعد از 24 ساعت نمایش داده خواهد شد

لغو پاسخ
Rate this post
All rights reserved by Mehrgan Kish Company. Copyright © 2022