شرکت موج افزار مهرگان کیش ارائه کننده راهکارهای تلویزیون تعاملی IPTV

حضور شرکت موج افزار مهرگان کیش در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی کامپیوتر

مکان: مشهد – نمایشگاه بین المللی مشهد – زمان: 12 تا 16 دی 1397